Dr. Öğr. Üyesi NAİLE ESRA SAKA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NAİLE ESRA SAKA

T: (0282) 250 7625-7626

M nesaka@nku.edu.tr

W nesaka.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Adli Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KURUMLAR
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez: Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca karara bağlanmış çocuk ölümlerinin ”çocuk istismarı ve ihmali” açısından incelenmesi (2004)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHPAŞA TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1999
Tez:
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ADLİ TIP ANABİLİM DALI
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ADLİ TIP ANABİLİM DALI
2017-2018
Uzman DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / ADALET BAKANLIĞI
2004-2016
Araş. Gör. DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / ADALET BAKANLIĞI
2002-2004
İdari Görevler
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Etik Kurul Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ / İDARİ BİRİM
2019-2019
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği GOKAEK TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2019-
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Koordinatör Yardımcısı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / TOPLULUKLAR
2019-
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gri Kod Komitesi Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ / KALİTE BİRİMİ
2019-
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Kod Komitesi Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ / KALİTE BİRİMİ
2019-
Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ / NAKSAM
2019-
Dönem III, Kurul VII Sorumlusu Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2019-
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyon Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2019-
Dönem III, Kurul VII Sınav Komisyonu Üyesi Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2019-
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ / KALİTE BİRİMİ
2018-2019
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Kod Komitesi Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ / KALİTE BİRİMİ
2018-2019
Dönem III, Kurul VI Sınav Komisyonu Üyesi Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2018-2019
Dönem III, Kurul VI Sorumlusu Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2018-2019
Dönem V, Temel Hekimlik Uygulamaları Staj Bloğu Koordinatör Yardımcısı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2018-
Anabilim Dalı Bşk. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ADLİ TIP ANABİLİM DALI
2017-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, YENİBOSNA/İSTANBUL 2016-2017
İşyeri Hekimi ÖZTUĞ OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş, NOSAB/BURSA 2005-2009
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BURSA GRUP BAŞKANLIĞI, BURSA 2004-2016
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, CERRAHPAŞA/İSTANBUL 2004-2004
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi-Hekim (Adli Tıp Araştırma Görevlisi) T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, CERRAHPAŞA/İSTANBUL 2002-2004
Yatan hasta servisinde kadrolu kat doktoru-Hekim ACIBADEM INTERNATİONAL HOSPİTAL, YEŞİLKÖY/İSTANBUL 2000-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Adli Tıp
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT F. R., SAKA N. E., DURAN Y., Forgotten Foreign Bodies (FFB) during Surgery and Malpractice, EC GASTROENTEROLOGY AND DIGESTIVE SYSTEM, vol. 6, pp. 180-181, 2019.
Editöre Mektup Erişim Linki
2. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Two accidental hanging cases of children., Journal Of Pakistan Medical Association, vol. 65, pp. 790-792, 2015.
Vaka Takdimi IM: Index Medicus Erişim Linki
3. Ural M. N., Eren F. ., SAKA N. E., Turkmen Inanir N., Eren B., Vojtisek T. ., Gurses M. S., Death Due to Myocardial Bridging: A Case Report., Maedica - A Journal of Clinical Medicine, vol. 10, pp. 143-146, 2015.
Vaka Takdimi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. BÜTÜN C., YÜCEL BEYAZTAŞ F., YILDIRIM A., SAKA N. E., ÖZEN B., Evaluation of forensic deaths occurred in Sivas, Turkey, HealthMed Journal, vol. 6, pp. 1688-1692, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
5. YÜCEL BEYAZTAŞ F., DOKGÖZ H., SAKA N. E., ÇİTİCİ I., BÜTÜN C., Evaluation of Childhood Deaths in Istanbul, The Middle East Journal of Family Medicine, vol. 5, pp. 38-41, 2007.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
6. DURAK D., FEDAKAR R., EREN B., SAKA N. E., DURAK V. A., Fatal Blunt Trauma of the Larynx in a Child., JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol. 50, pp. 1199-2000, 2005.
Vaka Takdimi SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖK E., FEDAKAR R., SAKA N. E., "A case report of suicidal cut-throat", Adli Tıp Dergisi, cilt 31, ss. 164-168, 2018.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
2. DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı, Çocuk Hakları Bülteni, ss. 11-28, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 38, ss. 201-205, 2012.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
4. FEDAKAR R., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., SAKA N. E., Akut Gangrenöz Apandisite Bağlı Ölüm Olgusu: Olgu Sunumu, Adli Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 49-53, 2006.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. HALTAŞ H., TÜRKMEN İNANIR N., FEDAKAR R., SAKA N. E., Tıbbi Uygulama Hatası sonucu Öldüğü iddia Edilen Bochdalek Hernili Yenidoğan Ölümü, Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, cilt 20, 2005.
Vaka Takdimi Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı
6. SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmalinde Önemli Bir Bileşen (Eylem-Kavram):“İhmal”., Klinik Çocuk Forumu, ss. 32-41, 2005.
Derleme Makale TR DİZİN
7. FEDAKAR R., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., AKAN O., SAKA N. E., Elektrik Akımı ile İntihar: Olgu Sunumu, Adli Tıp Bülteni, cilt 9, ss. 87-90, 2004.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
8. TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu: Olgu Sunumu, Adli Tıp Bülteni, cilt 9, ss. 22-24, 2004.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
9. TÜRKMEN İNANIR N., FEDAKAR R., EREN B., SAKA N. E., Ekstremite Damar Yaralanmalarına Bağlı Ölümler, Adli Tıp Bülteni, cilt 8, ss. 78-81, 2003.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
10. ŞAM B., SAKA N. E., SÜNER Ç., Adli Otopsilerde Resusitasyon Artefaktları, Adli Tıp Bülteni, cilt 8, ss. 5-8, 2003.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
11. POLAT M. O., DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocukluk Çağı İntihar ve İntihar Girişimleri, Çocuk Forumu, cilt 6, ss. 47-59, 2003.
Derleme Makale TR DİZİN
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SAKA N. E., "Kanaması Dinmeyen Bir Yara" Kadına Yönelik Cinsel Şiddet, Günebakan Dergisi. Tekirdağ Tabip Odası Süreli Yayını, ss. 15-21, 2018.
Derleme Makale Erişim Linki
2. SAKA N. E., "Denize Tutkuyla Bağlanan Doktor", DOKTOR DERGİSİ – MEDICAL SCIENTIFIC NEWS, ss. 68-9, 2011.
Tartışma/Yorum Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SAKA N. E., ADLİ BİLİMLERDE ÖRNEK ALINMASI VE DELİL, Bölüm: ”Bitkilerle Tedavi Kavramı ve Bitkisel Ürünlerden Analiz İçin Örnek Alımı”, Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Osman CELBİŞ, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. SAKA N. E., TEMEL G., ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLERDE KLİNİK UYGULAMALARA BAKIŞ, Bölüm: "Hekim Sorumluluğu", Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
3. SAKA N. E., BUDAK H., ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLERDE KLİNİK UYGULAMALARA BAKIŞ, Bölüm: "Malpraktis ve Defansif Tıp", Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra SAKA, 2019.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAKA N. E., TEMEL G., HEKİMOĞLU Y., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 01.06.2017-01.06.2019 Tarihleri Arasında Başvuru Yapan Adli Nitelikli Olguların Değerlendirilmesi, 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences (28.06.2019-30.06.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SAKA N. E., TOPRAK D., Evaluation of the Last Decade Studies on Approach to Non-Emergency Forensic Patients in Primary Health Care, 8th International Trakya Family Medicine Congress (06.03.2019-10.03.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. GÖK E., FEDAKAR R., SAKA N. E., Boğazlama ile İntihar Olgusu, Uluslararası Katılımlı 10. Adli Bilimler Sempozyumu (13.11.2016-16.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
4. EREN B., GÜRSES M. S., SAKA N. E., EREN F., URAL M. N., GÜNDOĞMUŞ Ü. N., Respiratory Distres Due To Fecalith: An Autopsy Case., Intersocietal Symposum P5 Medicine Justice, (IALM-2016) (21.06.2016-24.06.2016).
Özet bildiri
5. GÖK E., FEDAKAR R., SAKA N. E., Medicolegal Approach to Electric Cataract: A Case Report., 22nd. Congress of the International Academy of Legal Medicine. Istanbul, TURKEY (IALM-2012) (05.07.2012-08.07.2016).
Özet bildiri
6. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., FEDAKAR R., A fatal case of percutaneous methanol toxicity., 7th. Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2010-06.06.2010).
Özet bildiri
7. SAKA N. E., CAN İ. Ö., ÖZKARA E., GÜRPINAR S. S., Child Deaths Due To Abuse in Turkey., The 6th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. (18.06.2009-21.06.2009).
Özet bildiri
8. ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., TURAN YURTSEVER N., SÜNER Ç., CAN M., GÜVEN A. T., ERSOY G., Occupational Accidents Which Cause Death: Mortality Risk Factors., The 17th. Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS 2005) (21.08.2005-26.08.2005).
Özet bildiri
9. SAKA N. E., AYDINER H., FEDAKAR R., EROL M. O., ULUKAN Ö., A Death Case Due To Neglect With Symptomps of Continued Physical Abuse: A Case Report., The 3rd. Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. (02.06.2005-05.06.2005).
Özet bildiri
10. AYDINER H., SAKA N. E., EROL M. O., ULUKAN Ö., Lethal Child Neglect Due To Deficiency In Both Feeding And Medical Care: A Case Report., The 3rd. Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. (02.06.2005-05.06.2005).
Özet bildiri
11. TURAN YURTSEVER N., UĞUR ERSOY Ö., ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., Childhood Deaths With Firearms in Istanbul Between Years of 1999-2002, The 2nd Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
12. SÜNER Ç., GÜRPINAR S. S., SAKA N. E., KALKAN E., Diagnosing, Reporting and Rehabilitation of Child Neglect: A Case Report., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
13. SAKA N. E., SÜNER Ç., TURAN YURTSEVER N., ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., ULUKAN Ö., Fetal Child Abuse: A Case Report., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
14. ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., TURAN YURTSEVER N., SÜNER Ç., GÜVEN A. T., The Evaluation of Occupational Accidents Which Cause Death: Morbidity Rısk Factors For Accidental Death of Occupational Accident., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
15. DOKGÖZ H., ÇİTİCİ I., SAKA N. E., Evaluation of Childhood Death Autopsies Performed in Turkey Between the Years, The 3rd European Academy of Forensic Science Triennial Meeting (22.09.2003-27.09.2003).
Özet bildiri
16. POLAT M. O., ŞAM B., SAKA N. E., The Significance of Tattoos in Forensic Autopsy., American Academy of Forensic Sciences 55th. Annual Meeting. (17.02.2003-22.02.2003).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SAKA N. E., DEFANSİF TIP, II. Türk Adli Bilimler Kongresi 10. Adli Tıp Çalıştayı (11.04.2019-14.04.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. TEMEL G., SAKA N. E., BAYKAL S., BİRDEN ÇOK PSİKİYATRİK HASTALIK TANILI BİR ÇOCUKTA SANIĞI OLDUĞU YARALAMA EYLEMİNE KARŞI SORUMLULUK KAVRAMI: BİR OLGU SUNUMU, 16. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (04.04.2019-07.04.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. SAKA N. E., NAİR AKTAŞ F., ÖZKAN G., CİVANER M. M., ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ŞİDDET SONRASI HUKUKİ SÜRECE DAİR BİLGİ DÜZEYLERİ İLE MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞLARI, 16. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (04.04.2019-07.04.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
4. SAKA N. E., BİRİNCİOĞLU İ., ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMLERİ, 2. Ulusal Adi Belge İnceleme Kongresi 21-23 Aralık 2018 (21.12.2018-23.12.2018).
Özet bildiri
5. JAFAROVA DEMİRKAPU M., SAKA N. E., FARMAKOTERAPÖTİK AJANLARIN EL YAZISINA ETKİSİ, 2. UlusalAdli Belge İnceleme Kongresi (21.12.2018-23.12.2018).
Özet bildiri
6. İNAN S., SAKA N. E., ADLİ OTOPSİLERDE KARŞILAŞILAN VE KÜRESEL TEHDİT HALİNE GELENZOONOZ VE VEKTÖREL HASTALIKLARIN ENFEKSİYON BULAŞMA RİSKİYÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. SAKA N. E., KIZ ÇOCUKLARINA OYNATILAN TRAJİK BİR SERİ OYUN : “EVCİLİK, KÜÇÜK KADINLIK VE ANNELİK”, 15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
8. BİRİNCİOĞLU İ., KARAGÖZ A., SAKA N. E., Çekte İmza Sahteciliğinde "Alonj" ve "Tetabuk" Konularına Yaklaşım, 1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi (29.09.2017-01.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. SAKA N. E., DOKGÖZ H., Sağlık Alanında Yaygınlaşması Önlenemeyen Uygulama ve Davranım Modeli: "Defansif Tıbbi Uygulamalar"., 14. Adli Bilimler Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut: Olgu Sunumu, 9. Adli Bilimler Sempozyumu (28.04.2011-30.04.2011).
Özet bildiri
11. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Kazaya bağlı iki ası olgusu., 15. Ulusal Adli Tıp Günlerİ (03.11.2010-07.11.2010).
Tam metin bildiri
12. BADUROĞLU E., GÖK E., ÇETİN S., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., ŞAHİN E., Konjenital diyafragma hernisi: 2 olgu sunumu, 15. Ulusal Adli Tıp Günleri (03.11.2010-07.11.2010).
Tam metin bildiri
13. SAKA N. E., CAN İ. Ö., ÖZKARA E., GÜRPINAR S. S., Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı açısından İncelenmesi., 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi (06.09.2007-09.09.2007).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. SAKA N. E., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., Bursa Grup Başkanlığı’nda Cinsel Saldırıya Maruz Kaldığı İddiası İle Gönderilen ve Muayenesi Yapılan Olgulara Yaklaşım, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
15. FEDAKAR R., EREN B., AKAN O., TÜRKMEN İNANIR N., SAKA N. E., Elektrik Akımı İle İntihar: Olgu Sunum, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
16. EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., TÜRKMEN İNANIR N., SAKA N. E., İlginç Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
17. SAKA N. E., GÜRPINAR S. S., BAYSAL E., Çocuk Ölümlerinin “İhmal Tanısı” Açısından İncelenmesi., 6.Adli Bilimler Kongresi (28.05.2004-30.05.2004).
Özet bildiri
18. ŞAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Resusitasyon Sonucu Oluşmuş Lezyonlar, Yıllık Adli Tıp Toplantıları (16.05.2002-19.05.2002).
Tam metin bildiri
19. ŞAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Tatuajın Önemi., Yıllık Adli Tıp Toplantıları (16.05.2002-19.05.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. "ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLERDE KLİNİK UYGULAMALARA BAKIŞ", Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör (22.05.2019-24.10.2019).
Uluslararası Kitap Erişim Linki
2. VirologyImmunology Journal (VIJ), Yayın Yeri: Medwin Publishers, Editör (22.01.2018-).
Uluslararası Dergi Index Copernicus International, Advanced Science Index, Google Scholar, Academic Resource Index Erişim Linki
3. Klinik Çocuk Forumu, Yayın Yeri: Nadir Kitabevi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2005-28.02.2005).
Ulusal Dergi TR DİZİN
Yayın Hakemlikleri
1. 3rd International Hippocrates Congress On Medical And Health Sciences (06.03.2020-07.03.2020), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Bildiri Kitabı Erişim Linki
2. 2nd International Hippocrates Congress On Medical And Health Sciences (28.06.2019-30.06.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı Erişim Linki
3. Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress http://utuc2018.nku.edu.tr/HakemKurulu/0/s/11722/18847 (15.11.2018-17.11.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı Erişim Linki
4. Journal of Advanced Forensic Sciences (26.10.2018-13.11.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus International, ResearchBib, Crossref, Googlescholar
5. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi (TİHEK) (04.07.2019-12.07.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
6. Namık Kemal Medical Journal (NKMJ) (04.07.2019-12.07.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
7. The Bulletin of Legal Medicine (Adli Tıp Bülteni) (25.03.2019-27.03.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası Projeler
1. Özel Korunma Tedbirlerine Muhtaç Çocuklar Projesi”nin alt projelerinden olan Avrupa Birliği Fonu ile yürütülen “Çocuk Ceza Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” hedefi bağlamında, Adli Tıp Kurumu ile U.N.I.C.E.F.’in işbirliğiyle “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Bilirkişilik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitilmeleri ve Bilgilendirilmeleri1, DİĞER, Araştırmacı, 01.11.2001-01.12.2004.
Ödüller
1. 06-10 Mart 2019- 8th International Trakya Family Medicine Congress Sözel bildiri ile katılımı için teşekkür belgesi, Avrasya Aile Hekimliği Derneği, Türkiye, 2019.
2. 11-14 Nisan 2019 II. Türk Adli Bilimler Kongresi ve 10. adli Tıp Çalıştayı Etkinliğinde, 2. gün Adli Bilimler Konulu Paneli içerisinde ”Defansif Tıp” Konusunda Panelistlik için Teşekkür Belgesi, Amasya Üniversitesi ile TURAZ Bilim Derneği, 2019.
3. 16-17 Şubat 2019 - 5. Trakya Bilim Şenliği kapsamında ”Aydınlatılmış Onam ve Tedaviti Ret Rol Model Çalıştayı” Yöneticisi Teşekkür Belgesi, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2019.
4. 16-17 Şubat 2019 - 5. Trakya Bilim Şenliğine Katılım Bilimsel Katkı Teşekkür Plaketi, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2019.
5. 16-17 Şubat 2019 - 5. Trakya Bilim Şenliğine Katılım Teşekkür Belgesi, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2019.
6. 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences , Josip Juraj Üniversitesi Osijek´in Strossmayer´i, HIRVATİSTAN ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜRKİYE, Türkiye, 2019.
7. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Kapsamında Hizmet İçi Eğitimleri Kapsamında ”SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET BEYAZ KOD EĞİTİMİ”, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2019.
8. Teşekkür Plaketi, Tekirdağ Tabip Odası, 2019.
9. XI. Adli Tıp Çalıştayında 1. gün 1. Oturumda ve 2. gün 2. Oturumda yapılan konuşmalara ait Teşekkür Belgesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile TURAZ Bilim Derneği, 2019.
10. XI. Adli Tıp Çalıştayında 1. gün 4. Oturumda Oturum Başkanlığı için Teşekkür Belgesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile TURAZ Bilim Derneği, 2019.
11. 10.12.2018 günlü ”SAĞLIK HUKUKU VE ETİK ” Konulu Panelde ”Aydınlatılmış Onam ve Tıbbi Kayıtların Önemi” isimli konuda panelist konuşmacı Panel Katılımı ve Katkısı için Teşekkür Belgesi, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2018.
12. 15.03.2018 günlü ”Sağlıkta Şiddeti Konuşuyoruz” İsimli Panelde Panelist konuşmacı Panel Katılımı ve Katkısı için Teşekkür Belgesi, TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2018.
13. 2. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi Bilimsel Program çerçevesinde Kongre Sözel Sunumu ile Akademik Katkı için Teşekkür Belgesi, Adli Belge İncelemeciler Derneği, 2018.
14. 2. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi Bilimsel Program çerçevesinde Poster Tartışması Oturum Sorumlusu Teşekkür Plaketi, Adli Belge İncelemeciler Derneği, 2018.
15. Adli Tıp Uzmanları Derneği içinde oluşturulan Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubunun 15. Adli Bilimler Kongresinde Çalıştay Sunumu için Teşekkür Belgesi, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 2018.
16. Adli Tıp Uzmanları Derneğinin 15. Adli Bilimler Kongresinde Oturum Başkanlığı için Teşekkür Belgesi, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 2018.
17. Yönetim Kurulu Dönem Çalışmalarına Dair Teşekkür Belgesi, Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası, 2012.
Üyelikler
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Etik Kurul Üyesi, Üye, 2019-2019.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Koordinatör Yardımcısı, Danışman, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu Koordinatör Yardımcısı, Danışman, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Üye, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Üye, 2019-.
Tekirdağ Tabip Odası Hukuk Komisyonu, Üye, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Gri Kod Komitesi Üyesi, Üye, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Komisyon Üyesi, Üye, 2019-.
Dönem III, Kurul VII Sınav Komisyonu Üyesi Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu, Üye, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Kod Komitesi Üyesi, Üye, 2019-.
Tekirdağ Tabip Odası Eğitim Komisyonu, Üye, 2019-.
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) Malpraktis ve Bilirkişilik Komisyonu, Başkan, 2019-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Beyaz Kod Komitesi Üyesi, Üye, 2018-2019.
Dönem III, Kurul VI Sınav Komisyonu Üyesi Acil Tıp, Adli Tıp, Halk Sağlığı, Biyoistatistik Kurulu, Üye, 2018-2019.
Tekirdağ Tabip Odası Etik Komisyonu, Üye, 2018-.
Tekirdağ Tabip Odası Soruşturma Komisyonu, Üye, 2018-.
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) Malpraktis ve Bilirkişilik Komisyonu, Üye, 2018-.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Üye, 2017-2019.
Tekirdağ Tabip Odası, Üye, 2017-.
T.C. Bursa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Üye, 2013-2017.
Bursa Tabip Odası Etik Komisyonu, Üye, 2008-2017.
Bursa Tabip Odası, Üye, 2004-2017.
Adli Tıp Uzmanları Derneği, Üye, 2002-.
İstanbul Tabip Odası, Üye, 1999-2004.
Türk Tabipler Birliği, Üye, 1999-.
Katıldığı Kurslar
"Travmalı Olgularda Görüşme Teknikleri” Kursu", Yer:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 12.01.2019-12.01.2019.
Eğitim Formasyonu Eğitimi ”Ölçme-Değerlendirme” Kursu, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tekirdağ, 09.12.2017-10.12.2017.
"İlkyardımcı Eğitim" Kursu, Yer:Bursa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Yerleşkesi, 14.02.2015-15.02.2015.
"Temel Fotoğraf Eğitimi" Kursu, Yer:BAKUT, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Bursa, 07.01.2015-05.02.2015.
"İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi" Kursu, Yer:Bilgemed OSBG, Bursa, 21.04.2012-22.04.2012.
"UYAP Uzaktan Eğitim" Kursu, Yer:Bursa, 01.01.2010-01.01.2010.
"Kardiyopulmoner Resüsitasyon" Kursu, Yer:Pratisyen hekimlik Derneği Bursa Şubesi, Bursa Tabip Odası, 08.12.2007-09.12.2007.
Aldığı Sertifikalar
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.10.2019-13.10.2019.
Temel İyi Klinik Uygulamalar (Ver 2.0) / Klinik Araştırmalar Derneği, Yer:T.C. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Derneği, 15.06.2019-14.08.2019.
Adli Belge İnceleme Sertifikasına yönelik 3. Aşama (İleri düzey) Eğitimi, Yer:Adli Belge İncelemeciler Derneği, 2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Paloma Pasha Resort Özdere, İzmir, 02.04.2019-04.04.2019.
"Travmalı Olgularda Görüşme Teknikleri" Kursu, Yer:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 12.01.2019-12.01.2019.
Diyabet Farkındalık Sempozyumu-2, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 20.11.2018-20.11.2018.
Adli Belge İnceleme Sertifikasına yönelik 2. Aşama Eğitimi, Yer:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), Paloma Foresta ResortSPA, 10.04.2018-11.04.2018.
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (Certificate of Experimental Animal Usage), Yer:Teklirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, NKÜ Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tekirdağ / Türkiye, 18.12.2017-29.12.2017.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Yer:TMMOB Bursa Şubesi, 04.12.2017-07.12.2017.
Diyabet Farkındalık Sempozyumu-1, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 17.11.2017-17.11.2017.
Adli Belge İnceleme Sertifikasına yönelik 1. Aşama Eğitim, Yer:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), Lionel Hotel-İstanbul, 27.09.2017-28.09.2017.
Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Yer:Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tekirdağ, 10.07.2017-14.07.2017.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar İç Tetkik Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 26.11.2015-26.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Dökümantasyon Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 25.11.2015-25.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 23.11.2015-26.11.2015.
Aile Hekimliği I. Aşama Uyum Eğitimi, Yer:Ankara, 28.05.2009-03.06.2009.
Adli Tıp Yeterlilik Kurulu “Adli Tıp Uzmanlığı Yeterlilik Belgesi”, Yer:ATUD yerleşkesi, İstanbul Tabip Odası, 30.09.2006-30.09.2006.
İş Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu, Yer:TTB Merkez Konseyi / İstanbul Tabip Odası, 23.03.2002-31.03.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
3rd International Hippocrates Congress On Medical And Health Sciences, Yer:The Ankara Oteli, 25.10.2019-.
Bölgesel Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Adalet Sarayı, 28.12.2019-28.12.2019.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET BEYAZ KOD EĞİTİMİ", Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.12.2019-11.12.2019.
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.10.2019-13.10.2019.
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.10.2019-13.10.2019.
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.10.2019-13.10.2019.
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 11.10.2019-13.10.2019.
9. Adli Tıp Çalıştayı , Yer:İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi-MALATYA, 21.06.2019-24.06.2019.
"MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON" PANELİ, Yer:Tekirdağ Baro Başkanlığı, Tekirdağ Adalet Sarayı Konferans Salonu, 28.05.2019-28.05.2019.
TURAZ Bilim Derneği 10. Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Kaş, ANTALYA, 11.04.2019-11.04.2019.
Adli Olgularda Etik Yönetimi, Yer:16. Adli Bilimler Kongresi, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Paloma Pasha Resort Otel, 05.04.2019-05.04.2019.
Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubu Sunumu, Yer:16. Adli Bilimler Kongresi, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Paloma Pasha Resort Otel, 04.04.2019-04.04.2019.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET BEYAZ KOD EĞİTİMİ" (2 saat/hf , 4 hafta süre ile), Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 13.03.2019-03.04.2019.
16-17 Şubat 2019 - 5. Trakya Bilim Şenliği "Çocuk İhmali ve İstismarı", Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 17.02.2019-17.02.2019.
5. Trakya Bilim Şenliği ”Aydınlatılmış Onam Alma ve Tedaviyi Ret Rol Model”, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 17.02.2019-17.02.2019.
Okuma Yazma Öğrenmek 2019, Yer:İstanbul Üniversirsitesi İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisi, 09.02.2019-10.02.2019.
SAĞLIK HUKUKU VE ETİK PANELİ "AYDINLATILMIŞ ONAM VE TIBBİ KAYITLARIN ÖNEMİ", Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 10.12.2018-10.12.2018.
DEFANSİF TIBBİ UYGULAMALAR, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 22.11.2018-22.11.2018.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE BEYAZ KOD EĞİTİMİ, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 07.11.2018-07.11.2018.
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAKLAŞIMI, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, 13.09.2018-13.09.2018.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İHMAL VE İSTİSMATA UĞRAMIŞ YA DA UĞRADIĞI İDDİA EDİLEN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI, Yer:TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, 22.06.2018-22.06.2018.
Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubu Sunumu, Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Palomo Foresta ResortSPA, 15.04.2018-15.04.2018.
Bilimsel Makale Yazımı, Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ , Paloma Foresta ResortSPA, 12.04.2018-12.04.2018.
Araştırma Konusu Seçimi ve Elektronik Sistemlerde Kaynaklara Ulaşma, Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ , Paloma Foresta ResortSPA, 12.04.2018-12.04.2018.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, 15.03.2018-15.03.2018.
Çocuklarda Ceza Sorumluluğu ve Algılama Yeterliliği, Yer:Radisson Blu Hotel, Çeşme, 11.05.2017-14.05.2017.
ACİL OLGULARDA HEKİMİN TYETKİ VE SORUMLULUKLARI, Yer:Bursa Yüksek İhtisas hastanesi AKOM, 17.09.2015-17.09.2015.
Toksikolojiye yönelik Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Daireleri I. Çalıştayı, Yer:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Yenibosna-İstanbul, 12.05.2012-13.05.2012.
Denize Tutkuyla Bağlanan Doktor, Yer:Doktor Dergisi, Aralık 2010-Ocak 2011 (60): 68-9, 01.12.2010-31.01.2011.
ACİL TIP HİZMETLERİNDE ADLİ TIP SORUNU, Yer:Bursa Tabip Odası, 01.09.2009-01.09.2009.
Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz çalıştayı 2005, Yer:ATUD yerleşkesi, İstanbul Tabip Odası, 01.04.2005-01.04.2005.
Ruhsal Travma ve Adli Tıp konulu workshop, Yer:ATGV, Antalya-Aksu, 29.09.2004-03.10.2004.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi”, Yer:İstanbul, 11.06.2003-13.06.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi, Yer:Dedeman Hotel, Nevşehir, 03.04.2003-06.04.2003.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Hotel, Çeşme, 04.06.2002-07.06.2002.
2.Güz Toplantısı, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul, 14.05.2002-15.05.2002.
Kardiyak Nedenli Ani Ölümler, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul, 13.04.2002-14.04.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Toplantısı-II”, Yer:Kervansaray Hotel, BURSA, 05.04.2002-07.04.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-I, Yer:Marmara Üniversitesi, İstanbul, 03.03.2002-04.03.2002.
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş “Adli Tıp Semineri” konulu hizmet içi eğitimi, Yer:Polisevi, Ankara, 01.03.2002-03.03.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı”, Yer:İstanbul, 08.01.2002-10.01.2002.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Bölgesel Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Adalet Sarayı, Düzenleyenler:Tekirdağ Tabip Odası, 28.12.2019-28.12.2019.
XI. Ulusal Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve TURAZ Bilim Derneği , 11.10.2019-13.10.2019.
2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Yer:Divan İstanbul Asia Hotel , Pendik / İstanbul, Türkiye, Düzenleyenler:Josip Juraj Üniversitesi Osijek´in Strossmayer´i, HIRVATİSTAN ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜRKİYE, 28.06.2019-30.06.2019.
2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences "1. gün 3. Oturum Başkanlığı", Yer:Divan İstanbul Asia Hotel , Pendik / İstanbul, Türkiye, Düzenleyenler:Josip Juraj Üniversitesi Osijek´in Strossmayer´i, HIRVATİSTAN ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜRKİYE , 28.06.2019-30.06.2019.
9. Adli Tıp Çalıştayı "ADLİ PATOLOJİ", Yer:İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi-MALATYA, Düzenleyenler:TURAZ Bilim Derneği ve İnönü Üniversitesi, 21.06.2019-24.06.2019.
Etik Kurullara yönelik Bilimsel Araştırma Yöntemleri Temel İyi Klinik Uygulamalar (Ver 2.0) / Klinik Araştırmalar Derneği, Yer:T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı KADUZEM eğitimleri, Düzenleyenler:Klinik Araştırmalar Derneği- KADUZEM, 16.06.2019-14.08.2019.
Tekirdağ Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinden. "MALPRAKTİS VE KOMPLİKASYON" PANELİnde panelist, Yer:Tekirdaağ Baro Başkanlığı Adalet Sarayı Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Baro Başkanlığı, 28.05.2019-28.05.2019.
11-14 Nisan 2019 II. Türk Adli Bilimler Kongresi ve 10. Adli Tıp Çalıştayı, Yer:Kaş, ANTALYA, Düzenleyenler:Amasya Üniversitesi ile TURAZ Bilim Derneği, 11.04.2019-14.04.2019.
11-14 Nisan 2019 II. Türk Adli Bilimler Kongresi ve 10. Adli Tıp Çalıştayı Etkinliğinde, 1. gün Çalıştay, Yer:Kaş, ANTALYA, Düzenleyenler:Amasya Üniversitesi ile TURAZ Bilim Derneği, 11.04.2019-11.04.2019.
Adli Olgularda Etik Yönetimi, Yer:16. Adli Bilimler Kongresi, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Paloma Pasha Resort Otel, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, 05.04.2019-05.04.2019.
16. Adli Bilimler Kongresi, Yer:16. Adli Bilimler Kongresi, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Paloma Pasha Resort Otel, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, 04.04.2019-07.04.2019.
8th International Trakya Family Medicine Congress, Yer:Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne, Düzenleyenler:Avrasya Aile Hekimliği Derneği (ESFAM), 06.03.2019-10.03.2019.
5. Trakya Bilim Şenliği "Çalıştay Yöneticiliği", Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu (NKÜBAT), 16.02.2019-17.02.2019.
5. Trakya Bilim Şenliği "Oturum Başkanlığı", Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bilimsel Araştırma Topluluğu (NKÜBAT), 16.02.2019-17.02.2019.
Okuma Yazma Öğrenmek 2019 Bilimsel Gelişmeler Nasıl İzlenir? Bilimsel Çalışmalar Nasıl Yapılır/Yazılır/Sunulur?, Yer:İstanbul Üniversirsitesi İstanbul Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisi, Düzenleyenler:İstanbul Üniversirsitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulubü (ÖBAK), 09.02.2019-10.02.2019.
"Travmalı Olgularda Görüşme Teknikleri", Yer:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 12.01.2019-12.01.2019.
2. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi, 21-23 Aralık 2018, Yer:Lionel Hotel, İstanbul, Düzenleyenler:Adli Belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), 21.12.2018-23.12.2018.
SAĞLIK HUKUKU VE ETİK PANELİ, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, 10.12.2018-10.12.2018.
Diyabet Farkındalık Sempozyumu-2, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, 20.11.2018-20.11.2018.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Yenilenme ve Gelişim Toplantıları Kapsamında ”ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAKLAŞIMI”, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Yenilenme ve Gelişim Toplantıları Kapsamında ”ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAKLAŞIMI”, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13.09.2018-13.09.2018.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ YA DA UĞRADIĞI İDDİA EDİLEN ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI, Yer:Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Düzenleyenler:SAĞLIK SEN, MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 22.06.2018-22.06.2018.
OTURUM BAŞKANLIĞI (Sözel Bildiriler 1), Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Düzenleyenler:ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ, 13.04.2018-13.04.2018.
15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Yer:Paloma Foresta Resort&SPA, Beldibi / ANTALYA, Düzenleyenler:ATUD (ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ), 12.04.2018-15.04.2018.
Araştırma Konusu Seçimi ve Elektronik Sistemlerde Kaynaklara Ulaşma, Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ , Paloma Foresta ResortSPA, Düzenleyenler:ATUD (ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ), 12.04.2018-12.04.2018.
Bilimsel Makale Yazımı, Yer:15. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ , Paloma Foresta ResortSPA, Düzenleyenler:ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ, 12.04.2018-12.04.2018.
SAĞLIKTA ŞİDDETİ KONUŞUYORUZ, Yer:TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:TURKMSIC ÖĞRENCİ TOPLULUĞU (ULUSAL), 15.03.2018-15.03.2018.
Diyabet Farkındalık Sempozyumu-1, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü Konferans Salonu, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Diyabet Hemşireliği Derneği, 17.11.2017-17.11.2017.
1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi, Yer:Lionel Hotel / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), 29.09.2017-01.10.2017.
14. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Radisson Blu Hotel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 11.05.2017-14.05.2017.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün 4. Hekimlere Yönelik Temel Modül Eğitim Programı kapsamında "ACİL OLGULARDA HEKİMİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI” isimli eğitimde eğitici, Yer:Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi AKOM, Düzenleyenler:Bursa İl Sağlık Müdürlüğü , 17.09.2015-17.09.2015.
9. Adli Bilimler Sempozyomu, Yer:TRABZON, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 28.04.2011-30.04.2011.
Bursa Tabip Odasının Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği içersinde "ACİL TIP HİZMETLERİNDE ADLİ TIP SORUNU” isimli eğitimde eğitici, Yer:Bursa Tabip Odasının Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği içersinde ”ACİL TIP HİZMETLERİNDE ADLİ TIP SORUNU” isimli eğitim, Düzenleyenler:Bursa Tabip OdasıSürekli Tıp Eğitimi Etkinliği , 01.09.2009-01.09.2009.
The 6rd Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Otel Lucy, Kavala / YUNANİSTAN, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 18.06.2009-21.06.2009.
The 5th. Congress of Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Ohrid / MAKEDONYA, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 03.06.2007-07.06.2007.
The 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Constanta / ROMANYA, 02.06.2005-05.06.2005.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Bölge Adliyelerdeki "TCK ve CMK Kapsamında Adli Tıp Uygulamalarının Tartışılması", Yer:Kervansaray Hotel, BURSA, Düzenleyenler:Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 28.04.2005-30.04.2005.
İşkencenin Önlenmesinde Bağımsız Bilirkişilik Proje Toplantısı , Yer:İstanbul Tabip Odası, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp uzmanları Derneği, 08.01.2005-09.01.2005.
"Yeni TCK ve Adli Tıp Uygulamaları", Yer:Doğa Otel, Kirazlıyayla / BURSA, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18.12.2004-19.12.2004.
11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 29.09.2004-03.10.2004.
6. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 28.05.2004-30.05.2004.
10. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.10.2003-12.10.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi Toplantısı, Yer:Çapa, İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 11.06.2003-13.06.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi, Yer:Dedeman Otel, NEVŞEHİR, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 03.04.2003-06.04.2003.
First Turkish-United States Forensic Sciences Meeting, Yer:Sarıyer Hakimevi, İSTANBUL, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 09.09.2002-13.09.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Otel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 04.06.2002-07.06.2002.
Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002, 16-19 Mayıs 2002, Antalya., Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 16.05.2002-19.05.2002.
Adli Tıp Uzmanları Derneği 2.Güz Toplantısı , Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, 14.05.2002-15.05.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları-II "Kardiyak Nedenli Ani Ölümler", Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 13.04.2002-14.04.2002.
Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Toplantısı, Yer:Kervansaray Otel, BURSA, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 05.04.2002-07.04.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-I, Yer:Marmara Üniversitesi, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 03.03.2002-04.03.2002.
Adli Tıp Semineri, Yer:Polisevi, ANKARA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı, 01.03.2002-03.03.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.01.2002-10.01.2002.