Yrd. Doç. Dr. NAİLE ESRA SAKA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. NAİLE ESRA SAKA

T: (0282) 250

M nesaka@nku.edu.tr

W nesaka.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Adli Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ADLİ TIP
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez: (2004)
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: T.C. ADALET BAKANLIĞI
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez: Adli Tıp Kurumunca Karara Bağlanmış Çocuk Ölümlerinin ‘Çocuk İstimarı ve İhmali’ Açısından İncelenmesi (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP
Öğrenim Yılları: 1993-1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHPAŞA TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
2017-
Uzman Dr. (KURUMLAR,HASTANELER VB.)
T.C. ADALET BAKANLIĞI / ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
2004-2016
Araş. Gör. (KURUMLAR,HASTANELER VB.)
T.C ADALET BAKANLIĞI / ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
2002-2004
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Adli Tıp Uzmanı T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 2016-2017
İşyeri hekimliği ÖZTUĞ OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş 2005-2009
Adli Tıp Uzmanı T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BURSA GRUP BAŞKANLIĞI 2004-2016
Adli Tıp Uzmanı T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 2004-2004
Adli Tıp alanında araştırma görevlisi doktor (asistan) T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 2002-2004
Kadrolu hekim ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL, YEŞİLKÖY/İSTANBUL 2000-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. URAL M. N., EREN F., SAKA N. E., TURKMEN INANIR N., EREN B., VOJTISEK T., GURSES M. S., Death Due to Myocardial Bridging, Maedica - A Journal of Clinical Medicine, vol. 10, pp. 143-146, 2015.
Vaka Takdimi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Two accidental hanging cases of children, Journal Of Pakistan Medical Association , vol. 65, pp. 790-792, 2015.
Vaka Takdimi IM: Index Medicus Erişim Linki
3. BÜTÜN C., BEYAZTAŞ F., YILDIRIM A., SAKA N. E., ÖZEN B., Evaluation of forensic deaths occurred in Sivas, HealthMed Journal, vol. 6, pp. 1688-1692, 2012.
Özgün Makale Index Copernicus, SCImago Journal and Country Rank, Academic Resource Index, Genamics, Journal Seek, World Cat, Research Gate, and Sagner Kubon OPAC, HINARI (WHO - World Health Organization), Open J-Gate, Google Scholar, British Library, Medical Journals Index (MJI) etc Erişim Linki
4. BEYAZTAŞ F., DOKGÖZ H., SAKA N. E., ÇİTİCİ I., BÜTÜN C., Evaluation of Childhood Deaths in Istanbul, Middle East Journal of Family Medicine, vol. 5, pp. 38-41, 2007.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. DURAK D., FEDAKAR R., EREN B., SAKA E., DURAK A., Fatal Blunt Trauma of the Larynx in a Child, Journal of Forensic Sciences, vol. 50, pp. 1199-2000, 2005.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı, Çocuk Hakları Bülteni, ss. 11-28, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 38, ss. 201-205, 2012.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
3. FEDAKAR R., TURKMEN N., EREN B., SAKA N. E., Akut Gangrenöz Apandisite Bağlı Ölüm Olgusu, Adli Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 49-53, 2006.
Vaka Takdimi Tubitak Ulakbilim Türk Tıp Dizini
4. SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmalinde Önemli Bir Bileşen (Eylem-Kavram):“İhmal”., Klinik Çocuk Forumu, ss. 32-41, 2005.
Derleme Makale TR DİZİN
5. TURKMEN N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu, Adli Tıp Bülteni The Bulletin of Legal Medicine, cilt 9, ss. 22-24, 2004.
Vaka Takdimi Ulakbim TR Dizin Tıp Veritabanı Türkiye Atıf Dizini Türk Medline CrossRef Google Scholar Index Copernicus Scientific Indexing Services Int. Committee of Med. Journal Editors Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Open Academic Journals Index CiteFactor Academic Scientific Journals •Genamics JournalSeek DOAJ (Direoctary of Open Access Journals) Erişim Linki
6. FEDAKAR R., TURKMEN N., EREN B., AKAN O., SAKA N. E., Elektrik Akımı İle İntihar, Adli Tıp Bülteni The Bulletin of Legal Medicine, cilt 9, ss. 87-90, 2004.
Vaka Takdimi Ulakbim TR Dizin Tıp Veritabanı Türkiye Atıf Dizini Türk Medline CrossRef Google Scholar Index Copernicus Scientific Indexing Services Int. Committee of Med. Journal Editors Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Open Academic Journals Index CiteFactor Academic Scientific Journals •Genamics JournalSeek DOAJ (Direoctary of Open Access Journals) Erişim Linki
7. SAM B., SAKA N. E., SUNER C., Adli Otopsilerde Resusitasyon Artefaktları, Adli Tıp Bülteni The Bulletin of Legal Medicine, cilt 8, ss. 5-8, 2003.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin Tıp Veritabanı Türkiye Atıf Dizini Türk Medline CrossRef Google Scholar Index Copernicus Scientific Indexing Services Int. Committee of Med. Journal Editors Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Open Academic Journals Index CiteFactor Academic Scientific Journals •Genamics JournalSeek DOAJ (Direoctary of Open Access Journals) Erişim Linki
8. POLAT O., DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocukluk Çağı İntihar ve İntihar Girişimleri, Çocuk Forumu, cilt 6, ss. 47-59, 2003.
Özgün Makale TR DİZİN
9. TURKMEN N., FEDAKAR R., EREN B., SAKA N. E., Ekstremite Damar Yaralanmalarına Bağlı Ölümler, Adli Tıp Bülteni The Bulletin of Legal Medicine, cilt 8, ss. 78-81, 2003.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin Tıp Veritabanı Türkiye Atıf Dizini Türk Medline CrossRef Google Scholar Index Copernicus Scientific Indexing Services Int. Committee of Med. Journal Editors Research Bible Advanced Science Index Academic Keys Open Academic Journals Index CiteFactor Academic Scientific Journals •Genamics JournalSeek DOAJ (Direoctary of Open Access Journals) Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SAKA N. E., Denize Tutkuyla Bağlanan Doktor, Doktor, ss. 68-69, 2010.
Diğer
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İsmail B., Ahmet K., Naile Esra S., Çekte İmza Sahteciliğinde "Alonj" ve "Tetabuk" Konularına Yaklaşım, 1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi (29.09.2017-01.10.2017).
Sözlü Bildiri
2. SAKA N. E. ., DOKGÖZ H., Sağlık Alanında Yaygınlaşması Önlenemeyen Uygulama ve Davranım Modeli: "Defansif Tıbbi Uygulamalar"., 14. Adli Bilimler Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Sözlü Bildiri
3. Naile Esra S., Acil Olgularda Hekimin Yetki ve Sorumlulukları, 4. Hekimlere Yönelik Temel Modül Eğitim Programı (17.09.2015-17.09.2015).
Davetli konuşmacı
4. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut: Olgu Sunumu, 9. Adli Bilimler Sempozyumu (28.04.2011-30.04.2011).
Poster
5. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Kazaya bağlı iki ası olgusu., 15. Ulusal Adli Tıp Günleri (03.11.2010-07.11.2010).
Poster
6. BADUROĞLU E., GÖK E., ÇETİN S., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., ŞAHİN E., Konjenital diyafragma hernisi: 2 olgu sunumu, 15. Ulusal Adli Tıp Günleri (03.11.2010-07.11.2010).
Poster
7. Naile Esra S., Acil Tıp Hizmetlerinde Adli Tıp Sorunu, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği (08.01.2009-08.01.2009).
Davetli konuşmacı
8. SAKA N. E., CAN İ. Ö., ÖZKARA E., GÜRPINAR S. S., Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı açısından İncelenmesi. , 6. Anadolu adli Bilimler Kongresi (06.09.2007-09.09.2007).
Poster
9. SAKA N. E., TÜRKMEN N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., Bursa Grup Başkanlığı’nda Cinsel Saldırıya Maruz Kaldığı İddiası İle Gönderilen ve Muayenesi Yapılan Olgulara Yaklaşım, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Poster
10. FEDAKAR R., EREN B., AKAN O., TÜRKMEN N., SAKA N. E., Elektrik Akımı İle İntihar: Olgu Sunumu, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Poster
11. EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., TÜRKMEN N., SAKA N. E., İlginç Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Poster
12. SAKA N. E., GÜRPINAR S. S., BAYSAL E., Çocuk Ölümlerinin “İhmal Tanısı” Açısından İncelenmesi., 6.Adli Bilimler Kongresi (28.05.2004-30.05.2004).
Sözlü Bildiri
13. SAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Resusitasyon Sonucu Oluşmuş Lezyonlar, 16-19 Mayıs 2002 Yıllık Adli Tıp Toplantıları (16.05.2002-19.05.2002).
Poster
14. ŞAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Tatuajın Önemi., Yıllık Adli Tıp Toplantıları Kitabı, 16-19 Mayıs 2002 (16.05.2002-19.05.2002).
Sözlü Bildiri
Editörlükler
1. Klinik Çocuk Forumu, Yayın Yeri: .., Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2005-28.02.2005).
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. "Özel Korunma Tedbirlerine Muhtaç Çocuklar Projesi”nin alt projelerinden olan Avrupa Birliği Fonu ile yürütülen “Çocuk Ceza Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” hedefi bağlamında, Adli Tıp Kurumu ile U.N.I.C.E.F.’in işbirliğiyle “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Bilirkişilik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitilmeleri ve Bilgilendirilmeleri”, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.11.2001-01.12.2004.
Ödüller
1. Yönetim Kurulu Dönem Çalışmalarına Dair Teşekkür Belgesi, Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası, 2012.
Üyelikler
T.C. Bursa Valiliği İl İnsan Hakları Kurul Üyesi, Üye, 2013-2016.
Bursa Tabip Odası Etik Komisyon Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010.
Adli Tıp Uzmanları Derneği, Üye, 2002-.
Türk Tabipler Birliği, Üye, 1999-.
Katıldığı Kurslar
Bursa Arama kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) tarafından düzenlenen "Temel Fotoğraf Kursu", Yer:Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, 07.01.2015-05.02.2015.
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "UYAP Uzaktan Eğitimi", Yer:Bursa Adalet Sarayı, 01.01.2010-02.01.2010.
Pratisyen Hekimlik Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu", Yer:Bursa Tabip Odası, 08.12.2007-09.12.2007.
Aldığı Sertifikalar
Adli Belge İncelemeleri Kursu, Yer:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), 27.09.2017-28.09.2017.
Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Yer:Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 10.07.2017-14.07.2017.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar İç Tetkik Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, 26.11.2015-26.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Dökümantasyon Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, 25.11.2015-25.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, 23.11.2015-26.11.2015.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlkyardımcı Eğitim Kursu", Yer:Bursa İl Sağlık Müdürlüğü AKOM Yerleşkesi, 14.02.2015-15.02.2015.
İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi , Yer:Bilgemed OSBG, 21.04.2012-22.04.2012.
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği I. Aşamam Uyum Eğitim Sertifikasyonu, Yer:Ankara, 28.05.2009-03.06.2009.
Adli Tıp Yeterlilik Kurulu “Adli Tıp Uzmanlığı Yeterlilik Belgesi” , Yer:İstanbul Tabip Odası ATUD Merkezi, 30.09.2006-30.09.2006.
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu, Yer:TTB Merkez Konseyi, 23.03.2002-31.03.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
14. Adli Bilimler Kongresi içinde “Çocuklarda Ceza Sorumluluğu ve Algılama Yeterliliği” , Yer:Radisson Blu Hotel, 11.05.2017-14.05.2017.
T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Daireleri I. Çalıştayı, Yer:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 12.05.2012-13.05.2012.
Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz , Yer:İstanbul tabip odası, 01.04.2005-01.04.2005.
11.Ulusal Adli Tıp Günleri içinde "Ruhsal Travma ve Adli Tıp", Yer:Antalya, 29.09.2004-03.10.2004.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi”, Yer:İstanbul, 11.06.2003-13.06.2003.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi” , Yer:Nevşehir, 03.04.2003-06.04.2003.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Otel, Çeşme / İZMİR, 04.06.2002-07.06.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gerersinimlerini Belirleme Toplantısı-II”, , Yer:Bursa Kervansaray Hotel, 05.04.2002-07.04.2002.
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş Hizmet İçi Eğitim “Adli Tıp", Yer:Adalet Bakanlığı, 01.03.2002-03.03.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi, Yer:İstanbul, 08.01.2002-10.01.2002.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi, Yer:Lionel Hotel / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), 29.09.2017-01.10.2017.
14. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Radisson Blu Hotel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 11.05.2017-14.05.2017.
9. Adli Bilimler Sempozyomu, Yer:TRABZON, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 28.04.2011-30.04.2011.
The 6rd Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Otel Lucy, Kavala / YUNANİSTAN, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 18.06.2009-21.06.2009.
The 5th. Congress of Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Ohrid / MAKEDONYA, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 03.06.2007-07.06.2007.
The 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Constanta / ROMANYA, 02.06.2005-05.06.2005.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Bölge Adliyelerdeki "TCK ve CMK Kapsamında Adli Tıp Uygulamalarının Tartışılması", Yer:Kervansaray Hotel, BURSA, Düzenleyenler:Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 28.04.2005-30.04.2005.
İşkencenin Önlenmesinde Bağımsız Bilirkişilik Proje Toplantısı , Yer:İstanbul Tabip Odası, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp uzmanları Derneği, 08.01.2005-09.01.2005.
"Yeni TCK ve Adli Tıp Uygulamaları", Yer:Doğa Otel, Kirazlıyayla / BURSA, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18.12.2004-19.12.2004.
11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 29.09.2004-03.10.2004.
6. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 28.05.2004-30.05.2004.
10. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.10.2003-12.10.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi Toplantısı, Yer:Çapa, İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 11.06.2003-13.06.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi, Yer:Dedeman Otel, NEVŞEHİR, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 03.04.2003-06.04.2003.
First Turkish-United States Forensic Sciences Meeting, Yer:Sarıyer Hakimevi, İSTANBUL, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 09.09.2002-13.09.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Otel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 04.06.2002-07.06.2002.
Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002, 16-19 Mayıs 2002, Antalya., Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 16.05.2002-19.05.2002.
Adli Tıp Uzmanları Derneği 2.Güz Toplantısı , Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, 14.05.2002-15.05.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları-II ‘Kardiyak Nedenli Ani Ölümler’, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 13.04.2002-14.04.2002.
Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Toplantısı, Yer:Kervansaray Otel, BURSA, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 05.04.2002-07.04.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-I, Yer:Marmara Üniversitesi, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 03.03.2002-04.03.2002.
Adli Tıp Semineri, Yer:Polisevi, ANKARA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı, 01.03.2002-03.03.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.01.2002-10.01.2002.