Yrd. Doç. Dr. NAİLE ESRA SAKA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. NAİLE ESRA SAKA

T: (0282) 250

M nesaka@nku.edu.tr

W nesaka.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Adli Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ADLİ TIP
Öğrenim Yılları: 2002-2004
Tez: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca Karara Bağlanmış Çocuk Ölümlerinin ”Çocuk İstismarı ve İhmali” Açısından İncelenmesi (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHPAŞA TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1999
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ADLİ TIP ANABİLİM DALI
2017-
Uzman DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / ADALET BAKANLIĞI
2004-2016
Araş. Gör. DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / ADALET BAKANLIĞI
2002-2004
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ADLİ TIP ANABİLİM DALI
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, YENİBOSNA/İSTANBUL 2016-2017
İşyeri Hekimi ÖZTUĞ OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş, NOSAB/BURSA 2005-2009
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BURSA GRUP BAŞKANLIĞI, BURSA 2004-2016
Adli Tıp Uzmanı-Hekim T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, CERRAHPAŞA/İSTANBUL 2004-2004
Tıpta Uzmanlık Öğrencisi-Hekim (Adli Tıp Araştırma Görevlisi) T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI, CERRAHPAŞA/İSTANBUL 2002-2004
Yatan hasta servisinde kadrolu kat doktoru-Hekim ACIBADEM INTERNATİONAL HOSPİTAL, YEŞİLKÖY/İSTANBUL 2000-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Adli Tıp
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Two accidental hanging cases of children., Journal Of Pakistan Medical Association, vol. 65, pp. 790-792, 2015.
Vaka Takdimi IM: Index Medicus Erişim Linki
2. Ural M. N., Eren F. ., SAKA N. E., Turkmen Inanir N., Eren B., Vojtisek T. ., Gurses M. S., Death Due to Myocardial Bridging: A Case Report., Maedica - A Journal of Clinical Medicine, vol. 10, pp. 143-146, 2015.
Vaka Takdimi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. BÜTÜN C., YÜCEL BEYAZTAŞ F., YILDIRIM A., SAKA N. E., ÖZEN B., Evaluation of forensic deaths occurred in Sivas, Turkey, HealthMed Journal, vol. 6, pp. 1688-1692, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
4. YÜCEL BEYAZTAŞ F., DOKGÖZ H., SAKA N. E., ÇİTİCİ I., BÜTÜN C., Evaluation of Childhood Deaths in Istanbul, The Middle East Journal of Family Medicine, vol. 5, pp. 38-41, 2007.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
5. DURAK D., FEDAKAR R., EREN B., SAKA N. E., DURAK V. A., Fatal Blunt Trauma of the Larynx in a Child., JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol. 50, pp. 1199-2000, 2005.
Vaka Takdimi SCI Erişim Linki
6. FEDAKAR R., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., AKAN O., SAKA N. E., Elektrik Akımı ile İntihar: Olgu Sunumu, Adli Tıp Bülteni, vol. 9, pp. 87-90, 2004.
Vaka Takdimi Erişim Linki
7. TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu: oLGU, Adli Tıp Bülteni, vol. 9, pp. 22-24, 2004.
Vaka Takdimi Erişim Linki
8. TÜRKMEN İNANIR N., FEDAKAR R., EREN B., SAKA N. E., Ekstremite Damar Yaralanmalarına Bağlı Ölümler, Adli Tıp Bülteni, vol. 8, pp. 78-81, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
9. ŞAM B., SAKA N. E., SÜNER Ç., Adli Otopsilerde Resusitasyon Artefaktları, Adli Tıp Bülteni, vol. 8, pp. 5-8, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı, Çocuk Hakları Bülteni, ss. 11-28, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 38, ss. 201-205, 2012.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
3. FEDAKAR R., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., SAKA N. E., Akut Gangrenöz Apandisite Bağlı Ölüm Olgusu: Olgu Sunumu, Adli Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 49-53, 2006.
Vaka Takdimi
4. SAKA N. E., Çocuk İstismarı ve İhmalinde Önemli Bir Bileşen (Eylem-Kavram):“İhmal”., Klinik Çocuk Forumu, ss. 32-41, 2005.
Derleme Makale TR DİZİN
5. POLAT M. O., DOKGÖZ H., SAKA N. E., Çocukluk Çağı İntihar ve İntihar Girişimleri, Çocuk Forumu, cilt 6, ss. 47-59, 2003.
Derleme Makale TR DİZİN
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÖK E., FEDAKAR R., SAKA N. E., Boğazlama ile İntihar Olgusu, Uluslararası Katılımlı 10. Adli Bilimler Sempozyumu (13.11.2016-16.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
2. EREN B., GÜRSES M. S., SAKA N. E., EREN F., URAL M. N., GÜNDOĞMUŞ Ü. N., Respiratory Distres Due To Fecalith: An Autopsy Case., Intersocietal Symposum P5 Medicine Justice, (IALM-2016) (21.06.2016-24.06.2016).
Özet bildiri
3. GÖK E., FEDAKAR R., SAKA N. E., Medicolegal Approach to Electric Cataract: A Case Report., 22nd. Congress of the International Academy of Legal Medicine. Istanbul, TURKEY (IALM-2012) (05.07.2012-08.07.2016).
Özet bildiri
4. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., FEDAKAR R., A fatal case of percutaneous methanol toxicity., 7th. Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2010-06.06.2010).
Özet bildiri
5. ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., TURAN YURTSEVER N., SÜNER Ç., CAN M., GÜVEN A. T., ERSOY G., Occupational Accidents Which Cause Death: Mortality Risk Factors., The 17th. Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS 2005) (21.08.2005-26.08.2005).
Özet bildiri
6. SAKA N. E., AYDINER H., FEDAKAR R., EROL M. O., ULUKAN Ö., A Death Case Due To Neglect With Symptomps of Continued Physical Abuse: A Case Report., The 3rd. Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. (02.06.2005-05.06.2005).
Özet bildiri
7. AYDINER H., SAKA N. E., EROL M. O., ULUKAN Ö., Lethal Child Neglect Due To Deficiency In Both Feeding And Medical Care: A Case Report., The 3rd. Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences. (02.06.2005-05.06.2005).
Özet bildiri
8. TURAN YURTSEVER N., UĞUR ERSOY Ö., ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., Childhood Deaths With Firearms in Istanbul Between Years of 1999-2002, The 2nd Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
9. SÜNER Ç., GÜRPINAR S. S., SAKA N. E., KALKAN E., Diagnosing, Reporting and Rehabilitation of Child Neglect: A Case Report., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
10. SAKA N. E., SÜNER Ç., TURAN YURTSEVER N., ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., ULUKAN Ö., Fetal Child Abuse: A Case Report., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
11. ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Ü., SAKA N. E., TURAN YURTSEVER N., SÜNER Ç., GÜVEN A. T., The Evaluation of Occupational Accidents Which Cause Death: Morbidity Rısk Factors For Accidental Death of Occupational Accident., The 2nd. Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences. (03.06.2004-06.06.2004).
Özet bildiri
12. DOKGÖZ H., ÇİTİCİ I., SAKA N. E., Evaluation of Childhood Death Autopsies Performed in Turkey Between the Years, The 3rd European Academy of Forensic Science Triennial Meeting (22.09.2003-27.09.2003).
Özet bildiri
13. POLAT M. O., ŞAM B., SAKA N. E., The Significance of Tattoos in Forensic Autopsy., American Academy of Forensic Sciences 55th. Annual Meeting. (17.02.2003-22.02.2003).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BİRİNCİOĞLU İ., KARAGÖZ A., SAKA N. E., Çekte İmza Sahteciliğinde ”Alonj” ve ”Tetabuk” Konularına Yaklaşım, 1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi (29.09.2017-01.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. SAKA N. E., DOKGÖZ H., Sağlık Alanında Yaygınlaşması Önlenemeyen Uygulama ve Davranım Modeli: ”Defansif Tıbbi Uygulamalar”., 14. Adli Bilimler Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. SAKA N. E., Acil Olgularda Hekimin Yetki ve Sorumlulukları, 4. Hekimlere Yönelik Temel Modül Eğitim Programı (17.09.2015-17.09.2015).
4. FEDAKAR R., GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., SAKA N. E., ASLANHAN N., Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut: Olgu Sunumu, 9. Adli Bilimler Sempozyumu (28.04.2011-30.04.2011).
Özet bildiri
5. GÖK E., ÇETİN S., BADUROĞLU E., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., Kazaya bağlı iki ası olgusu., 15. Ulusal Adli Tıp Günlerİ (03.11.2010-07.11.2010).
Tam metin bildiri
6. BADUROĞLU E., GÖK E., ÇETİN S., FEDAKAR R., AKAN O., SAKA N. E., ŞAHİN E., Konjenital diyafragma hernisi: 2 olgu sunumu, 15. Ulusal Adli Tıp Günleri (03.11.2010-07.11.2010).
Tam metin bildiri
7. SAKA N. E., Acil Tıp Hizmetlerinde Adli Tıp Sorunu, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği (01.09.2009-01.09.2009).
8. SAKA N. E., CAN İ. Ö., ÖZKARA E., GÜRPINAR S. S., Çocuk Ölümlerinin Çocuk İstismarı açısından İncelenmesi., 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi (06.09.2007-09.09.2007).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. SAKA N. E., TÜRKMEN İNANIR N., EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., Bursa Grup Başkanlığı’nda Cinsel Saldırıya Maruz Kaldığı İddiası İle Gönderilen ve Muayenesi Yapılan Olgulara Yaklaşım, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
10. FEDAKAR R., EREN B., AKAN O., TÜRKMEN İNANIR N., SAKA N. E., Elektrik Akımı İle İntihar: Olgu Sunum, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
11. EREN B., FEDAKAR R., AKAN O., TÜRKMEN İNANIR N., SAKA N. E., İlginç Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri (29.09.2004-03.10.2004).
Tam metin bildiri
12. SAKA N. E., GÜRPINAR S. S., BAYSAL E., Çocuk Ölümlerinin “İhmal Tanısı” Açısından İncelenmesi., 6.Adli Bilimler Kongresi (28.05.2004-30.05.2004).
Özet bildiri
13. ŞAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Resusitasyon Sonucu Oluşmuş Lezyonlar, Yıllık Adli Tıp Toplantıları (16.05.2002-19.05.2002).
Tam metin bildiri
14. ŞAM B., SAKA N. E., Adli Otopsilerde Saptanan Tatuajın Önemi., Yıllık Adli Tıp Toplantıları (16.05.2002-19.05.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Klinik Çocuk Forumu, Yayın Yeri: Nadir Kitabevi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2005-28.02.2005).
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. "Özel Korunma Tedbirlerine Muhtaç Çocuklar Projesi”nin alt projelerinden olan Avrupa Birliği Fonu ile yürütülen “Çocuk Ceza Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” hedefi bağlamında, Adli Tıp Kurumu ile U.N.I.C.E.F.’in işbirliğiyle “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Bilirkişilik Görevi Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitilmeleri ve Bilgilendirilmeleri”, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.11.2001-01.12.2004.
Ödüller
1. Yönetim Kurulu Dönem Çalışmalarına Dair Teşekkür Belgesi, Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası, 2012.
Üyelikler
Tekirdağ Tabip Odası, Üye, 2017-.
Namık Kemal Üniveristesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Üye, 2017-.
T.C. Bursa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Üye, 2013-2017.
Bursa Tabip Odası Etik Komisyonu, Üye, 2008-2017.
Adli Tıp Uzmanları Derneği, Üye, 2002-.
Türk Tabipler Birliği, Üye, 1999-.
Katıldığı Kurslar
1. Eğitim Formasyonu Eğitimi ”Ölçme-Değerlendirme” Kursu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tekirdağ, 09.12.2017-10.12.2017.
İlkyardımcı Eğitim Kursu, Yer:Bursa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Yerleşkesi, 14.02.2015-15.02.2015.
Temel Fotoğraf Kursu, Yer:BAKUT, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi, Bursa, 07.01.2015-05.02.2015.
İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi, Yer:Bilgemed OSBG, Bursa, 21.04.2012-22.04.2012.
UYAP Uzaktan Eğitimi, Yer:Bursa, 01.01.2010-01.01.2010.
Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Yer:Pratisyen hekimlik Derneği Bursa Şubesi, Bursa Tabip Odası, 08.12.2007-09.12.2007.
Aldığı Sertifikalar
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Yer:NKÜ Deney Hayvanları Uyg. Ve Araştırma Merkezi, Tekirdağ, 18.12.2017-29.12.2017.
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Yer:TMMOB Bursa Şubesi, 04.12.2017-07.12.2017.
Diyabet Farkındalık Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tekirdağ, 17.11.2017-17.11.2017.
Adli Belge İnceleme Sertifikasına yönelik 1. Aşama Eğitim, Yer:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), Lionel Hotel-İstanbul, 27.09.2017-28.09.2017.
Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Yer:Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tekirdağ, 10.07.2017-14.07.2017.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar İç Tetkik Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 26.11.2015-26.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Dökümantasyon Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 25.11.2015-25.11.2015.
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel Eğitimi, Yer:Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa, 23.11.2015-26.11.2015.
Aile Hekimliği I. Aşama Uyum Eğitimi, Yer:Ankara, 28.05.2009-03.06.2009.
Adli Tıp Yeterlilik Kurulu “Adli Tıp Uzmanlığı Yeterlilik Belgesi”, Yer:ATUD yerleşkesi, İstanbul Tabip Odası, 30.09.2006-30.09.2006.
İş Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu, Yer:TTB Merkez Konseyi / İstanbul Tabip Odası, 23.03.2002-31.03.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Çocuklarda Ceza Sorumluluğu ve Algılama Yeterliliği, Yer:Radisson Blu Hotel, Çeşme, 11.05.2017-14.05.2017.
Toksikolojiye yönelik Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Daireleri I. Çalıştayı, Yer:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Yenibosna-İstanbul, 12.05.2012-13.05.2012.
Denize Tutkuyla Bağlanan Doktor, Yer:Doktor Dergisi, Aralık 2010-Ocak 2011 (60): 68-9, 01.12.2010-31.01.2011.
Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz çalıştayı 2005, Yer:ATUD yerleşkesi, İstanbul Tabip Odası, 01.04.2005-01.04.2005.
Ruhsal Travma ve Adli Tıp konulu workshop, Yer:ATGV, Antalya-Aksu, 29.09.2004-03.10.2004.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi”, Yer:İstanbul, 11.06.2003-13.06.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi, Yer:Dedeman Hotel, Nevşehir, 03.04.2003-06.04.2003.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Hotel, Çeşme, 04.06.2002-07.06.2002.
2.Güz Toplantısı, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul, 14.05.2002-15.05.2002.
Kardiyak Nedenli Ani Ölümler, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul, 13.04.2002-14.04.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Toplantısı-II”, Yer:Kervansaray Hotel, BURSA, 05.04.2002-07.04.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-I, Yer:Marmara Üniversitesi, İstanbul, 03.03.2002-04.03.2002.
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş “Adli Tıp Semineri” konulu hizmet içi eğitimi, Yer:Polisevi, Ankara, 01.03.2002-03.03.2002.
UNICEF ile Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı”, Yer:İstanbul, 08.01.2002-10.01.2002.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Diyabet Farkındalık Sempozyumu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:NKÜ Sağlık Yüksek Okulu, NKÜ Tıp Fakültesi, Diyabet Hemşireliği Derneği, 17.11.2017-17.11.2017.
1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi, Yer:Lionel Hotel / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), 29.09.2017-01.10.2017.
14. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Radisson Blu Hotel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 11.05.2017-14.05.2017.
9. Adli Bilimler Sempozyomu, Yer:TRABZON, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, KTÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 28.04.2011-30.04.2011.
The 6rd Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Otel Lucy, Kavala / YUNANİSTAN, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 18.06.2009-21.06.2009.
The 5th. Congress of Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Ohrid / MAKEDONYA, Düzenleyenler:Balkan Academy of Forensic Sciences, 03.06.2007-07.06.2007.
The 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Yer:Constanta / ROMANYA, 02.06.2005-05.06.2005.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Bölge Adliyelerdeki "TCK ve CMK Kapsamında Adli Tıp Uygulamalarının Tartışılması", Yer:Kervansaray Hotel, BURSA, Düzenleyenler:Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 28.04.2005-30.04.2005.
İşkencenin Önlenmesinde Bağımsız Bilirkişilik Proje Toplantısı , Yer:İstanbul Tabip Odası, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp uzmanları Derneği, 08.01.2005-09.01.2005.
"Yeni TCK ve Adli Tıp Uygulamaları", Yer:Doğa Otel, Kirazlıyayla / BURSA, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 18.12.2004-19.12.2004.
11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 29.09.2004-03.10.2004.
6. Adli Bilimler Kongresi, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi / İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), 28.05.2004-30.05.2004.
10. Ulusal Adli Tıp Günleri, Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.10.2003-12.10.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi Toplantısı, Yer:Çapa, İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 11.06.2003-13.06.2003.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Bölgesel Eğitici Eğitimi, Yer:Dedeman Otel, NEVŞEHİR, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 03.04.2003-06.04.2003.
First Turkish-United States Forensic Sciences Meeting, Yer:Sarıyer Hakimevi, İSTANBUL, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 09.09.2002-13.09.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:Ladin Otel, Çeşme / İZMİR, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 04.06.2002-07.06.2002.
Yıllık Adli Tıp Toplantıları 2002, 16-19 Mayıs 2002, Antalya., Yer:ATGV Sosyal Tesisleri, Kundu / ANTALYA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 16.05.2002-19.05.2002.
Adli Tıp Uzmanları Derneği 2.Güz Toplantısı , Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği, 14.05.2002-15.05.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları-II ‘Kardiyak Nedenli Ani Ölümler’, Yer:İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İSTANBUL, Düzenleyenler:İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, 13.04.2002-14.04.2002.
Adli Tıp Uzmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Toplantısı, Yer:Kervansaray Otel, BURSA, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 05.04.2002-07.04.2002.
Sürekli Adli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-I, Yer:Marmara Üniversitesi, İSTANBUL, Düzenleyenler:Adli Tıp Uzmanları Derneği- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 03.03.2002-04.03.2002.
Adli Tıp Semineri, Yer:Polisevi, ANKARA, Düzenleyenler:T.C. Adalet Bakanlığı, 01.03.2002-03.03.2002.
Adli Tıp Uzmanları ve Adli Hekimlik Görevi Yapan Doktorların Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Bilgilenmeleri İçin Merkezi Eğitici Eğitimi Toplantısı, Yer:İSTANBUL, Düzenleyenler:UNICEF, T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 08.01.2002-10.01.2002.